Infra- ja insenerehitus

  • Home
  • /
  • Infra- ja insenerehitus

Teenused elektritöödel

  • Elektriosa tehniline nõustamine (sh lahendused, alternatiivid, valgusallikate valik jms).
  • Partnerite abiga projekteerimine.
  • Terviklahendusega elektritööd.
  • Partnerite abiga nõrkvool (sh valvesignalisatsioon, videovalvesüsteem, tulekahjusüsteem ja hooneautomaatika projekteerimine ning ehitus).
  • Käidukorraldus.
  • Olemasolevate elektrisüsteemide tehniline kontroll.
  • Pärast elektritööde teostamist anname tellijale kasutusloa saamiseks vajaliku mahuga täitedokumentatsiooni.

Infraehitus

Infraehituse alla kuuluvad elektritööd, telekommunikatsiooni ning sidevaldkonna terase tootmine ja paigaldus, tuulepargi konstruktsioonid.

Toodame hoonete teraskarkasse, konstruktsioone, elektriseadmete alusmetalle, kõrge-, kesk- ja madalpinge alajaamade ja võrgu taristu ehitus, telekommunikatsiooni mastide, sidemastide ning elektrijaamade ja tuuleparkide metallkonstruktsioonide ehitus, majade projekteerimine ja tootmine ning installatsioon.

Insenerrajatiste ehitus

Ehitame maanteede viaduktide teraskonstruktsioone, raudteesildade teraskonstruktsioone ja müraseinu, metallkonstruktsioone kergsildadele, lisaks teraskonstruktsioonist väikelaevade sadamasildu.

Valmistame masinaehituslikke konstruktsioone.

Konstrueerime, keevitame, lõikame ja ehitame eri suurustega ehituskraanasid, sadamakraanasid, telfreid.

Pinnatöötlus

Pakume lisaks omatoodangu tsinkimisele ka kuumtsinkimise teenust.

Kuumtsinkimise käigus tõuseb toodete kvaliteet. Eeliseks võrreldes teiste pinnakatetega on toodete pikaajaline kasutusaeg ja ekspluatatsioonikulude minimeerimine.

Vastavalt pinna keskkonnaklassidele teostame ka värvimist.